SPOTKANIE
Z PROF. MIODKIEM

W dniu Świętego Mikołaja odbyło się bardzo oczekiwane przez nas spotkanie z prof. Janem Miodkiem. Jego mottem były słowa: „Ojczyzna polszczyzna”. Profesor jasno i ciekawie przedstawiał nam swoje naukowe przemyślenia zwracając szczególną uwagę na rolę języka w budowaniu tożsamości pojedynczego człowieka oraz narodów. W drugiej części uczniowie mogli zadać pytania. Przy tej okazji dowiedzieli się, że także sam profesor popełnia błędy językowe, a także to, że nigdy zdania nie można zaczynać od „mi …”

NEWS

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2020/2021

START 21 WRZEŚNIA

MUNDURKI LETNIE I ZIMOWE 2020/2021

Jak nabyć stroje galowe Salezu

1. MIEJSCE DLA ZUZANNY PODEMSKIEJ

100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ