OBÓZ INTEGRACYJNY

dla uczniów przyjętych do klas I Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu

26-28 SIERPNIA 2019

Poniżej materiały do pobrania.
Zgodę  Rodzica/Opiekuna proszę wydrukować i podpisaną przynieść najpóźnej w dzień wyjazdu.

POPRZEDNIE LATA

NEWS

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2020/2021

START 21 WRZEŚNIA

MUNDURKI LETNIE I ZIMOWE 2020/2021

Jak nabyć stroje galowe Salezu

1. MIEJSCE DLA ZUZANNY PODEMSKIEJ

100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ