OPIEKA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 ELEKTRONICZNE POMOCE NAUKOWE

KLASA 1A

KLASA 1B

KLASA 1C

KLASA 2A

KLASA 2B

KLASA 2C

KLASA 2D

KLASA 3A

KLASA 1A

JĘZYK POLSKI – p. M. Rzepka

JĘZYK POLSKI – p. A. Trojan

J. NIEMIECKI – p. A. Pawula

J. NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J. ANGIELSKI – p. Krzysztof Sobczuk

J. ANGIELSKI – p. Adriana Januszko

J. FRANCUSKI – Podstawa

J. FRANCUSKI KONTYNUACJA

J. ROSYJSKI

CHEMIA

BIOLOGIA – p. M. Czyż

MATEMATYKA

FIZYKA – Podstawa

HISTORIA

HISTORIA – Rozszerzenie

INFORMATYKA

WOS – Rozszerzenie

WDŻ

WF – p. Katarzyna Możejko

WF – p. Paweł Parszewski

KLASA 1B

JĘZYK POLSKI

J. NIEMIECKI – p. A. Pawula

J. NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J. ANGIELSKI – p. Ewa Zieniewicz

J. ANGIELSKI – p. Krzysztof Sobczuk

J. FRANCUSKI – Podstawa

J. FRANCUSKI KONTYNUACJA

J. ROSYJSKI

MATEMATYKA

FIZYKA – Podstawa

CHEMIA – Rozszerzona 

HISTORIA

INFORMATYKA

WOS

WDŻ

WF – p. Katarzyna Możejko

WF – p. Paweł Parszewski

KLASA 1C

JĘZYK POLSKI

J. NIEMIECKI – p. A. Pawula

J. NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J. ANGIELSKI – p. Ewa Zieniewicz

J. ANGIELSKI – p. Krzysztof Sobczuk

J. FRANCUSKI – Podstawa

J. FRANCUSKI KONTYNUACJA

J. ROSYJSKI

MATEMATYKA

FIZYKA – Podstawa

FIZYKA – Rozszerzenie

CHEMIA

HISTORIA

BIOLOGIA – p. M. Czyż

INFORMATYKA

WOS

WDŻ

WF – p. Mateusz Karliński

KLASA 2A

JĘZYK POLSKI – p. M. Rzepka

JĘZYK POLSKI – p. A. Trojan

J. NIEMIECKI – p. A. Pawula

J. NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J. FRANCUSKI – Podstawa

J. FRANCUSKI KONTYNUACJA

J. ANGIELSKI – p. K. Korbecka

J. ANGIELSKI – p. E. Zieniewicz

J. ROSYJSKI – p. A. Ratajczyk

J. ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

MATEMATYKA – p. P. Soroka

FIZYKA – Podstawa

CHEMIA

HISTORIA – Podstawa

HISTORIA – Rozszerzenie

BIOLOGIA – p. E. Słoma

INFORMATYKA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WOS

WDŻ

WF – p. Katarzyna Możejko

WF – p. Paweł Parszewski

KLASA 2B

JĘZYK POLSKI

J. NIEMIECKI – p. A. Pawula

J. NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J. ANGIELSKI – p. K. Sobczuk

J. ANGIELSKI – p. A Januszko

J. FRANCUSKI – Podstawa

J. FRANCUSKI KONTYNUACJA

J. ROSYJSKI – p. A. Ratajczyk

J. ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

MATEMATYKA

FIZYKA – Podstawa

CHEMIA

CHEMIA – Rozszerzona

HISTORIA

GEOGRAFIA – Rozszerzenie

BIOLOGIA – p. M. Czyż

BIOLOGIA – p. M. Szewczyk

INFORMATYKA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WOS

WF – p. Katarzyna Możejko

WF – p. Paweł Parszewski

RELIGIA

KLASA 2C

JĘZYK POLSKI

J. NIEMIECKI – p. A. Pawula

J. NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J. FRANCUSKI – Podstawa

J. FRANCUSKI KONTYNUACJA

J. ANGIELSKI – p. A. Januszko

J. ANGIELSKI – p. K. Korbecka

GEOGRAFIA – p. K. Stadniczuk

J. ROSYJSKI – p. A. Ratajczyk

J. ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

MATEMATYKA – p. P. Soroka

FIZYKA – Podstawa

FIZYKA – Rozszerzenie

CHEMIA

HISTORIA

INFORMATYKA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WF – p. Katarzyna Możejko

WF – p. Paweł Parszewski

KLASA 2D

JĘZYK POLSKI – p. M. Rzepka

JĘZYK POLSKI – p. A. Trojan

J. NIEMIECKI – p. A. Pawula

J. NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J. FRANCUSKI KONTYNUACJA

J. ANGIELSKI – p. A. Januszko

J. ANGIELSKI – p. K. Korbecka

MATEMATYKA

FIZYKA – Rozszerzenie

CHEMIA – Rozszerzona

BIOLOGIA – Rozszerzona

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA – Rozszerzenie

WOS

WF – p. Katarzyna Możejko

WF – p. Paweł Parszewski

GODZINA WYCHOWAWCZA

KLASA 3A

JĘZYK POLSKI – p. Magdalena Rzepka

JĘZYK POLSKI – p. Anna Pytlewska

J. ANGIELSKI – p. Adriana Januszko

J. ANGIELSKI – p. Katarzyna Korbecka

MATEMATYKA

FIZYKA – Rozszerzona

CHEMIA – Rozszerzona

HISTORIA – Rozszerzona

WOS

WF – p. Joanna Motor

WF – p. Paweł Parszewski

KOLA ZAINTERESOWAŃ

KOŁO FILOZOFII PRZYRODY

KOŁO MEDYCZNE