UCZNIOWIE – SUKCESY – OLIMPIADY

 STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW Michał Sikorski – w roku szkolnym 1999/2000 Magdalena Leszek – w roku szkolnym 2000/2001 Agnieszka Dziedzic – w roku szkolnym 2001/2002 Izabela Nowak – w roku szkolnym 2002/2003 Mateusz Oranowski – w roku szkolnym 2003/2004...

UCZNIOWIE – PROJEKTY – WYMIANY

MIEDZYNARODOWE RELACJE PARTNERSKIE Liceum Salezjańskie od początków swojego istnejnia rozwija szeroką współpracę z innymi szkołami i instytucjami na całym Świecie, zarówno w formie wymian, projektów Comenius i Erasmus+ jaki projektów misyjnych w ramach Szkolnego...

UCZNIOWIE – Matura 2019/2020

MATURA 2020 Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu...

UCZNIOWIE – ELEKTRONICZNE POMOCE NAUKOWE

PLAN LEKCJI  ELEKTRONICZNE POMOCE NAUKOWE KLASA IA KLASA IB KLASA ID KLASA IC KLASA II KLASA III OPIEKA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA KLASA 1A JĘZYK POLSKI MATEMATYKA BIOLOGIA CHEMIA FIZYKA GEOGRAFIA J. ANGIELSKI – p. Aleksandra Krużyca J. ANGIELSKI – p....

UCZNIOWIE – Stołówka

STOŁÓWKA SZKOLNA i Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej POBIERZ REGULAMIN STOŁÓWKA W CZASIE COVID-19 (!) w strefie żywienia, w jednorodnych grupach, dezynfekcja stolików po każdym posiłku, dezynfekcja dłoni przed i po wejściu na stołowkę Stołówka...